Design og håndverk arbeidslivtrening passer for elever som ikke går på ordinær videregående eller yrkesfaglig skole. Over tre år utfolder elevene seg i ulike materialer og produksjonsteknikker og får grunnleggende kunnskap om form, design og håndverk.

 

Vi integrerer også fag som språk, naturfag, matematikk og samfunnsfag i undervisningen, og gir trening i matlaging og  andre praktiske gjøremål.

 

Målet er arbeidslivet

 

Undervisningen skjer i grupper med seks til åtte elever og er både teoretisk og praktisk rettet. Skolen skreddersyr opplegg etter elevens interessefelt og kan gi tilbud om tilrettelagt praksis i arbeidslivet.

 

Det overordnede målet er å gjøre elevene klare
for meningsfylt deltakelse i yrkeslivet.
Vi tar gjerne imot besøk og spørsmål om
hvordan vi legger til rette undervisningen.