SMART VEI TIL ARBEIDSLIV OG STUDIER

 

Medier og kommunikasjon studieforberedende er et allmennfaglig løp gjennom tre år, kombinert med 10 timer per uke i Mediesamfunnet og Medieuttrykk.


I tillegg tilbys medierelaterte valgfag på Vg2 og Vg3.


Utdanningsprogrammet gir bred innføring i  nyttige verktøy for studier og arbeidsplasser der kompetanse i mediebruk og kommunikasjon er nødvendig.

 

HVA FÅR DU JOBBE MED?

 

Erfarne, oppdaterte lærere gir deg innsikt i teori og arbeidsmåter. Du lager medieprodukter og prøver ut ulike formidlingsteknikker.

 

 

 

FELLESFAG OG VALGFAG

 

Fellesfagene er viktige i dette studieforberedende tilbudet. Andre og tredje året velger elevene  fordypningsfag – innen medier og kommunikasjon eller andre retninger. Les beskrivelsen av programområdet her:

 

vilbli.no

 

>> Timefordeling for alle tre trinn

 

 

 

 

MEDIESAMFUNNET

Programfaget Mediesamfunnet tar for seg utviklingen av mediene, uttrykkshistorie, ulike former for formidling, og ikke minst etiske og rettslige forhold. I tillegg får du lære om kommunikasjonsmodeller, formidlingsteknikker, journalistikk og medienes plass i samfunn og demokrati.

 

 

 

SJANGERE

Medier og kommunikasjon handler om å få frem budskap og innhold. Da er det viktig å vite hvordan fortellinger, informasjon og ideer finner form og uttrykk. Vi er innom avis, nettsteder, film, radio, tv, trykksaker, tekst, animasjon, tegneserier med mer.

 

 

NETTBASERTE MEDIER

De siste tiårene har internett vokst til å bli en gigantisk samfunnsarena. Kjennskap til bruk, regler og sikkerhet er en viktig del av mediekompetansen din.

 

 

 

PLATTFORMER

Vi henter informasjon og underholdning fra ulike digitale kommunikasjonplattformer. Kunnskap om plattformene og hvordan vi produserer innhold og form til dem er en del av undervisningen.

 

 

 

BILDER

Lær om profesjonell bildebruk i reportasjer, i reklame, på nettsider, i blogger, i brosjyrer og andre trykte medier. Opplæring i foto omfatter blant annet komposisjon, lyssetting, fargelære og kamerateknikk.

 

 

 

FILM OG VIDEO

Hvordan bygger vi opp en filmfortelling? Hvordan klipper vi og lydsetter? Hva er studioproduksjon, reportasje, nyhetsinnslag og informasjonvideo? Og hvordan brukes et videokamera riktig?

 

 

 

DESIGN OG LAYOUT

Du får innføring i grunnprinsipper for illustrasjonsteknikk, og du øver deg i å designe for papir- og nettbaserte medier. Du lærer om layout, digitale tegneverktøy, fargebruk og andre finesser!

 

 

 

LYD OG RADIO

Lær hvordan du bygger opp hørespill, reportasje,  radiosending eller et portrett. Lydteori, opptaksteknikk, klipping, musikkbruk og lydsetting er blant emnene du møter.

 

 

 

TYPOGRAFI OG TEKST

Lær deg grunnleggende typografi, regler for lesbarhet i ulike medier – og ikke minst: skaff deg kunnskap om god språkbruk, rettskrivning og tegnsetting!

 

 

 

SYMBOLER OG IKONER

Symboler, ikoner, instruksjonstegninger, emojier og andre forenklede bildeuttrykk supplerer skriftspråket i stadig større grad. Lær om symbolbruk i alt fra trafikkskilt og produktmerking til logoer og i sosiale sammenhenger.

 

 

 

REKLAME OG PR

Hvordan formidler vi varer, tjenester og budskap gjennom reklame? Hva er informasjonsmedarbeidernes rolle i politikk, næringsliv og offentlige virksomheter?

 

 

 

RESEARCH OG KILDER

Alle som publiserer informasjon plikter å sjekke at påstander og fakta er riktige, og at opphavsretten respekteres. Lær deg research, bruk av kilder og korrekt innholdsgjengivelse.

 

 

VIL DU VITE MER?

 

Læreplanene finner du på hjemmesidene til Utdanningsdirektoratet.

 

 

Spørsmål eller kommentar:  joje11@vaf.no